Jiacheng Xia

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Jag arbetar med speciella cykler av Shimura-varianter som utgör kärnan av Kudla-programmet inom aritmetisk geometri. Mer specifikt syftar en del av mitt arbete till att bevisa modularitet i symmetriska formella Fourier-Jacobi-serier i vissa hermitiska fall.
MMG500, Algebraiska strukturer (med Per Salberger)
TMS062, Matematisk statistik
​Talteori, särskilt siegelska (och hermitiska) modulära former, Jacobi-former, theta-serier, toroidkomprimering av enhetliga Shimura-varianter
​Rationella mönster
Produkter av Eisenstein-serier
Modularitet av symmetriska formella Fourier-Jacobi-serier: Hermitiska fall

Sidansvarig Publicerad: ti 03 mar 2020.