Jessica Twedmark

Administrativ koordinator vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Jessica är administrativt stöd (inklusive passerkort och nycklar) till avdelningarna Material- och beräkningsmekanik, Konstruktionsmaterial, Material- och tillverkning och SII-labb. Hon är inköpskoordinator på IMS och support till HR.

Publicerad: on 07 feb 2018. Ändrad: ti 13 feb 2018