Jesper Knutsson

Forskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Jesper är forskare vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Urbana miljöer och system, på Chalmers.

Jespers forskning syftar till att förstå hushållens konsumtionsbeteenden vad gäller mat, energi och vatten. Genom en integrerad skapandeprocess ska slutanvändarnas unika erfarenheter och innovationskraft tillvaratas för att identifiera nya produkter och tjänster som stimulerar en varaktig förändring i konsumtionsbeteende. Andre intresseområden inkluderar metaller i akvatiska miljöer, samt speciering och mätning av metaller i vatten.
​Undervisar i Environmental Analysis of Water, Teknisk geologi

Hydraulik med VA-teknik (VVB012),
Environmental Analysis of Water (VMT051),

Teknisk geologi (VGE370),

Water Resources and Environment (BOM150),

Examensarbete (BOMX02)

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.