Jens Groot

Industridoktorand, Energi och miljö

Jens Groot är industridoktorand från Volvo Group Trucks Technology och arbetar med testning och modellering av batterilivslängd för Li-jonbatterier som används i tunga hybridfordon. Projektet drivs i ett samarbete mellan AB Volvo, Scania CV AB, Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers. Fokus för projektet är att undersöka olika åldringsmekanismer hos fordonsbatterier och skapa modeller för hur dessa påverkas av olika driftsvillkor.

Publicerad: må 21 dec 2015.