Jennifer R Mc Conville

Postdoc

Jennifer McConvilles forskningsintresse relaterar till processer för planering och beslutsfattande när det gäller städers sanitet och avloppshantering. Målet är att förbättra resursåtervinning från dessa system genom anpassning av teknisk infrastruktur och institutionella arrangemang. Hon arbetar med begreppen hållbarhet, livscykeltänkande, delaktighet och beslutsstöd för att bättre förstå och forma planeringsprocesser. Hon är medlem i Sustainable Sanitation Alliance där hon samarbetar med working groups för städer, planering, drift och underhåll.

Sidansvarig Publicerad: ti 23 aug 2016.