Jelke Dijkstra

Biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Geoteknik

Jelke är biträdande professor vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik.
Han är intresserad av experimentell geomekanik, speciellt i att fånga och förstå grundläggande egenskaper hos granulära material med hjälp av okonventionella metoder. För detta har han utvecklat ny experimentell teknik för att hantera och sondera (lösa) jordar. Jelke är expert på utformning och genomförande av icke-standardiserad materialprovning och fysiska modellförsök (inklusive geotekniska centrifugtester).

Jelke har lång erfarenhet av 2D ”imaging” teknik för deformations- och spänningsanalyser, och har använt geo-elektrisk teknik för att spåra väsentliga förändringar hos ett jordprov.
​Geotechnics BOM045
Kontakta mig gärna för frågor om användning av Chalmers laboratorium för icke-standardiserade tester och / eller instrumentutveckling

Sidansvarig Publicerad: ti 09 apr 2019.