Jan Jonsson

Biträdande professor, Datorteknik, institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: ti 22 aug 2017.