Jan Feldmann

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Generellt är jag intresserad av tillämpningar av representationsteori och harmonisk analys för talteori. Jag planerar att börja arbeta med modulära former under Martin Raums handledning, men jag hoppas även senare kunna studera ämnen inom algebraisk geometri.

Sidansvarig Publicerad: on 01 jun 2022.