Jan Wickenberg

Universitetslektor, Teknikens ekonomi och organisation

Jan Wickenberg arbetar som universitetslektor vid avdelningen Innovation and R&D Management.

Sedan början av 1990-talet har han arbetat med produktutveckling i stora industriella organisationer och innehaft uppdrag som linjechef, projektledare, quality assurance manager och business change manager.

Hans forskningsintressen omfattar organisering av produktutveckling med inriktning på kommunikation, lärande och den informella sidan av organisationen.
Läsperiod 1:
IPR010 Managing Development Projects
TEK365 Project Management
TIF180 Entrepreneurship and project management
Läsperiod 2:
TEK450 Leda i organisation
Läsperiod 4:
IBB135 Project Management   

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.