Jan Stevens

Docent, Matematiska vetenskaper

Jan Stevens forskar inom singularitetsteori med anknytningar till algebraisk geometri och komplex analys. Framförallt studerar han kurvor och normala ytsingulariteter, och deras deformationer.
Jan Stevens använder datoralgebra för explicita beräkningar, som kan ge nya, intressanta exempel eller leda till allmänna resultat.

Sidansvarig Publicerad: må 22 jun 2020.