Jan Mandinec

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsfysikalisk modellering

Jans forskning syftar till att koppla samman byggnadsrenoveringar med datavetenskap. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla ett verktyg som kan förutse när en byggnadskomponent tillhörande klimatskalet kan betraktas som uttjänt samt föreslå åtgärder för att förlänga byggnadens livslängd. Forskningen bygger på tillgängliga databaser och på uppgifter som samlas in i fält.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.