Jan Bröchner

Professor emeritus, Teknikens ekonomi och organisation

Professor emeritus i byggandets organisering, särskilt fastighetsförvaltning.

Jan Bröchner studerar byggande främst som en tjänsteverksamhet och analyserar innovationer och produktivitetseffekter. Relationer mellan företag och upphandling är viktiga aspekter. Han är medlem av redaktionskommittéerna för ett antal internationella tidskrifter.
Undervisar i internationella masterkurser:

TEK140  Construction Contract Relationships

BOM135 Real Estate Finance and Economics

Chalmers styrkeområde: Samhällsbyggnad

Institutionens profilområde: Innovation & Entreprenörskap

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.