Jan Askne

Professor Emeritus, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, geovetenskap och fjärranalys.

Som Professor Emeritus är Jans forskning numera inriktad mot bestämning av skogsegenskaper med interferometrisk radarteknik.

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.