Jan Askne

Professor Emeritus, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Som Professor Emeritus är Jans forskning numera inriktad mot bestämning av skogsegenskaper med interferometrisk radarteknik.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.