Jakob Johansson

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Jakob Johansson är doktorand på avdelningen för Energiteknik. Han arbetar med rökgasrening, huvudsakligen i form av att rena gasen från kväveoxider (NOx) och svaveloxider (SOx) samtidigt. Hans arbete kommer att vara både experimentellt med tester och uppbyggnad av en testenhet på Chalmers samt modellerande med simuleringar av processen.
För att se vilka projekt Jakob deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 21 aug 2017.