Jacqueline Plette

EU-projektledare Chalmers Grants Office

Jacqueline Plette arbetar på Chalmers Grants Office med administrativt stöd till EU-projekt inom Horisont 2020 där Chalmersforskare står som koordinator, gällande före och efter beviljad finansiering. Grants Office på Chalmers är en stödfunktion som samlar kompetenser från olika enheter som tillsammans arbetar för att fler bidragsansökningar ska leda till framgångsrika externt finansierade forskningsprojekt. Funktionen koordineras av enheten för forsknings- och samverkansstöd vid avdelningen för operativt och strategiskt stöd (OSS).

Sidansvarig Publicerad: on 26 jan 2022.