Ioanna Motschan-Armen

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Mitt doktorandprojekt kommer att vara inom området beräkningsmatematik och handla om effektiva approximationsmetoder för stokastiska fält på mångfalder. Jag kommer att utveckla och analysera effektiva algoritmer som approximerar icke-stationära och anisotropa stokastiska fält på Riemannmångfalder för att modellera slumpmässighet på krökta ytor.

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.