Ilaria Giovanna Barletta

Doktorand på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Ilaria forskning handlar om metoder för bedömning av produktionssystems hållbarhet. Fokus är på de tre aspekterna av hållbarhet, det vill säga de ekonomiska, miljömässiga och sociala. Det yttersta målet för hennes forskning är att ge beslutsfattare och intressenter i tillverkningsindustrin meningsfull information för mer medvetna beslut inriktade mot hållbarhet.

Hennes huvudsakliga bidrag består hittills av nya nyckeltel för energieffektivitet för verktygsmaskiner och en metod för att bedöma hållbarhetseffekter av e-avfall i behandlingsanläggningar efter omkonfigurering.

Ilaria har arbetat inom det VINNOVA-finansierade forskningsprojektet WEEE-ID och det EU-finansierade projektet So Smart.

Ilaria arbetar för närvarande i projektet 5GEM, vars mål är att göra det möjligt för tillverkning i världsklass med hjälp av 5G teknik. Hon kommer att bedöma hållbarhetseffekter från 5G tekniken som implementeras i produktionen.

Hon arbetar för närvarande med en modell för bedömning av "hållbarhets mognad" av tillverkande företag.

Sidansvarig Publicerad: on 21 jun 2017.