Ida-Maja Hassellöv

Biträdande professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Ida-Maja Hassellöv har en doktorsexamen i marin kemi från Göteborgs universitet och sedan 2008 tillämpar hon sin breda naturvetenskapliga bakgrund i studier av sjöfartens påverkan på havsmiljön.

Hennes forskning sträcker sig från ekotoxikologiska studier av olika utsläpp från fartyg, via påverkan av naturliga biogeokemiska processer till följd av omblandning av vatten i farleder, till värdering av miljöpåverkan från sjöfart i termer av nedbrytning av ekosystemtjänster.

Ett forskningsområde av särskilt intresse är miljöpåverkan från avgasreningstekniken ’skrubbning’ (sea water scrubbing). Ett annat forskningsområde som Ida-Maja är aktiv inom, är riskbedömning av miljöfarliga fartygsvrak och marina dumpningsområden. De flesta av hennes forskningsprojekt kännetecknas av tvär- och transdisciplinära upplägg, vilket möjliggör effektivt utnyttjande av resultat och bidrag till evidensbaserat beslutsfattande.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 feb 2021.