Ida Karlsson

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Ida Karlsson arbetar med att ta fram transformativa utvecklingsvägar för försörjningskedjorna för byggnader och transportinfrastruktur i Sverige inom det storskaliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Teknikalternativ och kostnader över hela försörjningskedjan kommer att analyseras i detalj för att skapa en bas för att ta fram förslag på transformativa utvecklingsvägar mot nettonollutsläpp. Som ett led i arbetet kommer också metoder och principer för sektorsövergripande utvärdering och utformning av transformativa utvecklingsvägar att tas fram och förbättras.

Sidansvarig Publicerad: må 03 feb 2020.