Anna Grzelec

Doktor, Teknikens ekonomi och organisation.

Doktor på avdelningen teknik-,vetenskap och samhälle, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

Anna ska undersöka hur Chalmers kan förbättra genus-inkludering i utbildningarna, och hennes projekt har titeln "Gender education at Chalmers: How, when and where?", finansierat av GENIE.

Anna är både kvantitativ och kvalitativ forskare. Hon läste till civilingenjör i Industriell Ekonomi här på Chalmers och tog Licentiatexamen 2008 med en uppsats om motivation i manuell montering som grundade sig på en kvantitativ studie. Efter några års arbete i industrin, återgick hon till forskningen och disputerade hösten 2019 på Handelshögskolan i Göteborg, vid avdelningen Management and Organization. Hennes avhandling baserades på en etnografisk studie av kreativitet i ingenjörsarbete på ett stort bolag i Sverige, där man använde en rad metoder såsom skunkwork, design thinking, teater och hackathon. I avhandlingen beskriver hon en rekursiv relation mellan organiserad kreativitet och kreativ organisering - men också att genus-stereotyper hade inverkan på denna process.

Sidansvarig Publicerad: on 06 jan 2021.