Huadong Yao

Docent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Hua-Dong Yao är forskare på avdelningen Strömningslära. Hans akademiska bakgrund omfattar turbulensmodellering för LES (Large Eddy Simulation) tillämpad på Aeroakustik (doktorand), Aero-Vibro-Akustik och FSI (Fluid-Structure Interaction). Ett av hans nuvarande forskningsintressen fokuserar på strömningsinducerade buller genom hybridmetoder som kombinerar akustisk analogi, CFD metoder och FEM. Exempel på detta är flygbuller (höglyftanordningar och landningsstället), vindbuller från fordonen (utanför och inuti kabiner), fläktbuller och propellbuller. Ett annat aktuellt intresse är FSI genom starkkopplingspartitionerade numeriska metoder. Ett exempel är whiplash nervskada som är orsakade av impulsivt blodtryck. Hans senaste nya intressen är växellådors tribologi och psykoakustik för strömningsinducerade buller.

Mer information finns på https://huadong.m2.chalmers.se/​​
FMMS035 - Fluid-Structure Interaction: Modelling, Simulation and Applications, examinator/lärare​
MTF115 - Värmeöverföring, examinator/lärare
Tracks TRA100 & 105 - Engineering Fluid-Structure Interaction: Technologies and Practices, examiner/teacher
TME136 - Programmering i Matlab, lärarassistent.  ​2017-2021.​

Sidansvarig Publicerad: to 27 okt 2022.