Emelie Holmeros

Utbildningssamordnare, Institutionen för data- och informationsteknik.
Funktionsansvarig, enheten för Utbildning och arkiv.

Som utbildningssamordnare och funktionsansvarig leder jag enheten för utbildning och arkiv vid Data- och informationsteknik. Jag har det övergripande ansvaret för institutionens utbildningsadministrativa frågor.

Sidansvarig Publicerad: on 20 okt 2021.