Anders Hildeman

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Anders Hildeman doktorerade i spatial statistik med inriktning mot spatiala mixturmodeller och stokastiska partiella differentialekvationer. Är intresserad av statistisk modellering, prediktion, klassificering och parameterskattning av spatial data.

Jobbar här med väder- och vågdata för skeppsfart. Det handlar om att bestämma hur skepp skall navigera baserat på tillgänglig data för att minimera risker och utmattningsskador för skeppet och för att minimera obehag för passagerare.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.