Niklas Hidman

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Niklas arbetar som doktorand inom gruppen för flerfasflöden vid avdelningen för strömningslära. Hans forskning går ut på att undersöka de komplexa flödes och transportfenomen som återfinns i bubbliga flöden. För att åstadkomma detta används fullt upplösta DNS (Direct Numerical Simulation) simuleringar.

Resultaten från dessa simuleringar kommer användas för att förbättra existerande modeller inom två-fluids Eulerian-Eulerian CFD, vilket används inom både akademi och industri. Detta skapar förutsättningar för att konstruera effektivare industriella applikationer såsom bubbelkolonner.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 feb 2021.