Hans-Martin Heyn

Doktor, avdelningen för Software Engineering, Institutionen för data- och informationsteknik.

Forskningsintressen:
System arkitektur för fördelade system;
sensor nätverk;
fel diagnostik och funktionssäkerhet;
systemkrav utveckling för AI;
Bayesiansk statistik och beslutsfattning.

Sidansvarig Publicerad: må 19 apr 2021.