Henrik Ström

Biträdande professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Henrik Ström är biträdande professor i flerfasströmning. Hans forskningsaktiviteter rör modellering och simulering av flerfasströmning, reaktiv strömning och förtunnad strömning. Han arbetar på flera olika abstraktionsnivåer, från molekylär nivå upp till kontinuumnivå, och gärna i interdisciplinära samarbeten över traditionella ämnesgränser.

Introduktion

Henriks pedagogiska skicklighet är sakkunniggranskad på docentnivå, och han erhöll Diploma of Higher Education 2016. Han har tilldelats maskinstudenternas pedagogiska pris Gyllene Pekpinnen fyra gånger och fysikstudenternas pedagogiska pris Guldäpplet en gång.


TME136 - Programmering och algoritmiskt tänkande (4,0 p)
Henrik är examinator och föreläsare i kursen Programmering och algoritmiskt tänkande. Kursen är obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik (årskurs 1) och ges i läsperiod 1.


TME055 - Strömningsmekanik (4,5 p)
Henrik är examinator och föreläsare i kursen Strömningsmekanik. Kursen är en valbar kurs för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (årskurs 3) och ges i läsperoiod 2.


MMS260 - Kontinuummekanik (6,0 p)

Henrik är examinator och föreläsare i kursen Kontinuummekanik. Kursen är en obligatorisk kurs för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (årskurs 2) och ges i läsperoiod 4.


Övrigt

Henrik deltar även regelbundet som föreläsare i kurser på doktorandnivå.

Henriks forskning handlar ofta om matematisk modellering av reaktiva flerfassystem i industriella processer. Exempel på processer är sådana relaterade till energiproduktion (t ex termokemisk omvandling), fasomvandlingar (t ex kokning, förångning, kavitation), regimomvandlingar (t ex atomisering, instabiliteter och fenomen på mesoskala) och utsläppsprevention (t ex vatten- och avgasrening). Områden av speciellt intresse innefattar även transportprocesser och kemiska reaktioner i förtunnade partikelflöden, samt utvecklingen av effektiva numeriska verktyg för beskrivningen av komplex flerfasströmning med fler än två faser. 
​Henrik har aktiv samverkan med en lång rad företag och forskningsinstitut, såväl nationellt som internationellt. Du är alltid välkommen att kontakta Henrik om du har funderingar kring ett problem där du tror att samverkan med akademin skulle vara värdefull!

Sidansvarig Publicerad: fr 07 okt 2022.