Henrik Ström

Docent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Henrik Ström är docent i hållbara flerfasprocesser, med fokus på reaktiv flerfasströmning. Hans forskning handlar ofta om matematisk modellering av flerfassystem i industriella processer relaterade till energiproduktion (t ex förbränning i fast bädd), fasomvandlingar (t ex kokning) och utsläppsprevention (t ex avgasrening). Områden av speciellt intresse innefattar även transportprocesser och kemiska reaktioner i förtunnade partikelflöden, samt utvecklingen av effektiva numeriska verktyg för beskrivningen av komplex flerfasströmning med fler än två faser.

Introduktion

Henriks pedagogiska skicklighet är sakkunniggranskad på docentnivå, och han erhöll Diploma of Higher Education 2016. Han har tilldelats maskinstudenternas pedagogiska pris Gyllene Pekpinnen tre gånger och fysikstudenternas pedagogiska pris Guldäpplet en gång.


TME136 - Programmering och algoritmiskt tänkande (4,0 p)
Henrik är examinator och föreläsare i kursen Programmering och algoritmiskt tänkande. Kursen är obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik (årskurs 1) och ges i läsperiod 1.

​TME055 - Strömningsmekanik (4,5 p)
Henrik är examinator och föreläsare i kursen Strömningsmekanik. Kursen är en valbar kurs för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (årskurs 3) och ges i läsperoiod 2.


Övrigt

Henrik deltar även regelbundet som föreläsare i kurser på doktorandnivå.

Sidansvarig Publicerad: fr 10 sep 2021.