Henrik Eriksson

Bitr Professor, Teknikens ekonomi och organisation

Henrik Eriksson arbetar som bitr Professor vid avdelningen för Service Management and Logistics och forskningscentrumet, Centre for Healthcare Improvement (CHI). Exempel på frågeställningar som Henrik arbetar med är: 1) Hur får man hög kvalitet och bra resultat? 2) Vad kännetecknar egentligen Sveriges bästa verksamheter? 3) Vad gör de annorlunda i jämförelse med andra verksamheter?

Han har ett flertal forskningsområden så som kvalitet och kvalitetsutveckling, förbättringar inom offentliga och privata verksamheter, verksamhetsutveckling och processorientering, samt sveriges bästa verksamheter.

Forskningsarbetet handlar både om att producera kunskap men också om att bidra till förbättringar av praktiska problem. Arbetet utförs i samarbete med andra såsom idéburna verksamheter, företag, myndigheter, offentliga verksamheter, och andra universitet och högskolor.

Läs mer om Henriks publikationer på Google Scholar
Följ Henrik på Twitter
Följ Henrik på Linkedin
            IEK313 Quality Management och kurser på CHI

Henrik Eriksson disputerade vid Luleå tekniska universitet 2004 i kvalitets- och verksamhetsutveckling. Mellan 2004 och 2010 var Henrik Eriksson anställd inom Västa Götalandsregionen, där han hade olika positioner såsom “Kvalitetschef “och “Utvecklingschef” vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus.

Sedan 2010 har han arbetat på Chalmers, och varit verksam inom flera forskningsprojekt, nätverk och utbildningar.


Länkar:

Förbättringsakademin

http://www.forbattringsakademin.se/

Centre for Healthcare Improvement (CHI)

http://www.chi.chalmers.seSidansvarig Publicerad: ti 22 nov 2022.