Henriette Söderberg

Verksamhetsutvecklare

Henriette Söderberg arbetar som verksamhetsutvecklare på Chalmers och är Chalmers representant i och kontaktperson till Mistra Urban Futures.

Henriette Söderberg är docent i hållbar stadsutveckling och har en bakgrund som samhällsvetare inom området miljöpolitik och hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

Under sex år arbetade hon inom Göteborgs Stad där hon stöttade kommunstyrelsen med strategiska frågor kopplade till miljö, klimat och hållbar stadsutveckling. Ett led i det arbetet blev utvecklingen av Mistra Urban Futures.

På Chalmers har hon tidigare varit prefekt vid Institutionen för Energi och miljö samt styrkeområdesledare för styrkeområdet Building Futures


Sidansvarig Publicerad: to 27 apr 2017.