Helle Wijk

Gästprofessor, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Centrum för vårdens arkitektur

Helle Wijk är professor i omvårdnad med forskningsinriktning vårdmiljö. Helle undervisar och forskar inom området vårdmiljöns betydelse för patienters/boendes hälsa samt miljön som hinder och stöd för vårdens genomförande. Hon är forskningsledare för institutionens forskargrupp inom Vårdmiljöforskning och är gästprofessor vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vid Chalmers tekniska högskola. Helle är styrelseledamot i Forum Vårdbyggnad, samt i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och SveDem. Forskningsgrupp vårdmiljöforskning.
https://www.gu.se/forskning/vardmiljoer
Publikationer GU​​​

Sidansvarig Publicerad: on 20 okt 2021.