Amrita Hazarika

Doktorand vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen byggnadsmaterial

Amrita är doktorand i forskargruppen Byggnadsmaterial. Hennes forskning bygger på att experimentellt undersöka hållbara cementbaserade alternativ till cement. Mer specifikt ligger hennes fokus på att undersöka hållbarheten hos brända leror och bioaska för potentiella framtida industriella tillämpningar, och som ersättning för klinker. Målet är att bidra till en byggmiljö med låga koldioxidutsläpp genom att minska beroendet av vanlig Portlandcement (OPC) inom byggsektorn. Dessutom är Amrita entusiastisk över rollerna som lärare och handledare för kandidat- och masterstudenter inom arenorna för hållbara cementbaserade material och betongteknologi.
​BOM065: Material Performance 
BOM195: Byggnadsmaterial  

Sidansvarig Publicerad: fr 04 mar 2022.