Hassan Al-Karawi

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, Lättviktskonstruktioner

Hassan är doktorand vid avdelningen för konstruktionsteknik, i forskargruppen Lättviktskonstruktioner. Det huvudsakliga forskningsområdet är studien av mekanisk försämring av svetsade stålkonstruktioner med särskild inriktning på utmattning och sprickbildning. Syftet med forskningen är att studera effekten av flera eftersvetsbehandlingsmetoder på trötthetsliv och utmattningsstyrkan hos de svetsade stålkonstruktionerna. Postsvetsbehandling är ett av de ämnen som får stor betydelse under de senaste decennierna för både nya och inbyggda strukturer. Detta beror på att stålkomponenterna i broar är benägna att utmattning som begränsar användningen av materialkapacitet.

Svetsning är den mest använda metallförbindningsmetoden som gör studier av utmattning vid svetsning a
tvärvetenskapligt problem. Forskningsresultaten syftar till att nå ingenjörer från olika områden. Strukturella, mekaniska, marin-, bil- och rymdteknikföretag och intressenter kan hitta forskningen intressant. Utformningen av nya svetsade strukturer och uppgradering av befintliga strukturer genom postsvetsning kommer att återspeglas på trafikbidrag som ökar enormt med tiden på grund av befolkningstillväxten, den ekonomiska expansionen och urbaniseringen. Dessutom minskar efterfrågan på att bygga fler broar som kostar pengar, skadar miljön och orsakar trafikproblem.

Experimentella studier ger god förståelse för materialbeteendet före och efter behandlingen. Vidare beräknar användningen av ändamålsimulering (FEM) forskningen och ger forskaren möjligheten att förklara, räkna ut och reflektera över experimentella resultat. Förutom trötthetstestningen och FEM-simuleringen är även hjälptester (t ex mikrohårdhet, röntgendiffraktion) i fokus för studien som ger en bättre förståelse för materialet före och efter eftersvetsning.

Under min doktorand deltar jag i undervisningsassistentskapet i olika kurser ges för kandidatexamen och masternivå. Belastning av lagerstrukturer och stålkonstruktioner är två av de kurser som jag deltar som lärarassistent från september till oktober.

Sidansvarig Publicerad: må 01 apr 2019.