Hans Olofsson

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Galaktisk astronomi

Min forskning berör den sista utvecklingen av sol-liknande stjärnor på och efter den asymptotiska jättegrenen (AGB). Dessa stjärnor bidrar på ett signifikant sätt till galaxernas livscykel, kanske redan i det unga universum. Deras massförlust är den viktigaste processen, och i stjärnvindarna skapas den stoft- och molekyllinjestrålning som används i forskningen. Av speciellt intresse är vindarnas sammansättning, dvs förekomsthalter av atomer och molekyler, isotopkvoter, och stoftsammansättningar. Slutligen så är den dramatiska utvecklingen från AGB-stjärna till planetarisk nebulosa av stort intresse.
​För att se vilka projekt Hans Olofsson deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.
  • ​A Study of Circumstellar Envelopes around Bright Carbon Stars, I. Structure, kinematics, and mass loss rate; Astrophysical Journal Supplement Series, vol. 87, p. 267, 1993
  • A High-resolution Study of Episodic Mass Loss from the Carbon Star TT Cygni; Astronomy and Astrophysics, vol. 353, p. 583, 2000
  • Models of Circumstellar Molecular Radio Line Emission: Mass loss rates for a sample of bright carbon stars; Astronomy and Astrophysics, vol. 368, p. 969, 2001

Sidansvarig Publicerad: må 21 aug 2017.