Hanna de la Motte

Doktorand, Organisk kemi

Hanna de la Motte är doktorand inom organisk kemi och cellulosaforskning. Hennes arbete är inriktat mot derivatisering och karakterisering av cellulosabaserade material, med målet att ta fram nya smarta material genom hållbara syntetiska procedurer.

Med ökat fokus på hållbarhet, så är möjligheten att kunna använda förnyelsebara råvaror som grund för högteknologiska material högaktuell. Cellulosa, med sin naturliga mångfald och tillgänglighet, anses vara ett mycket intressant alternativ till oljebaserade polymerer.
​Chalmers / Universeum (Molekul)

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.