Malin Hane Hagström

Industridoktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Malin Hane Hagström är industridoktorand i forskargruppen Systems Engineering Design. Hennes forskning fokuserar på kunskapsöverföring mellan produktion och produktutveckling med fokus på lean-principer och ständiga förbättringar. Målet är att hitta sätt att bygga in kunskapen från produktion vad gäller förluster i maskinsanskaffningsfasen med ett speciellt fokus på professionellt underhåll.

Sidansvarig Publicerad: to 07 feb 2019.