Håkan Samuelsson

Professor, Matematiska vetenskaper

Håkan Samuelsson Kalms forskningsområde är flervariabel komplex analys. Ett centralt tema i Håkans forskning residyströmmar, som är den analytiska motsvarigheten till grundläggande algebraisk-geometriska objekt (t.ex. kurvor, ytor och flerdimensionella generaliseringar) och de kan bl.a. användas till att hitta explicita lösningar till vissa sorters ekvationer.

Vår 2017: Distributionsteori (GU), MMA130​

Höst 2016: Analytiska funktioner (GU), MMG700

  • ​Erlend F. Wold and Erik Low, Universitetet i Oslo, Norway
  • Jean Ruppenthal, University of Wuppertal, Tyskland
  • Alain Yger, University of Bordeaux 1, Frankrike
  • Jan-Erik Björk, Stockholms universitet.
  • Henrik Seppänen, Georg-August-Universität, Göttingen, Tyskland

Sidansvarig Publicerad: må 16 okt 2017.