Joel Håkan Andersson

Forskare, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Joel Andersson doktorerade inom Materialvetenskap på Chalmers Tekniska Högskola år 2011. Joel ansvarar sedan 2012 för FoU relaterat till superlegeringar och fabrikation av varma strukturer på GKN Aerospace Sweden och är förutom GKN och Chalmers även anställd på Högskolan Väst (HV). På Chalmers och HV är den huvudsakliga uppgiften handledning av doktorander och forskning inom superlegeringar samt svetsbarhet.

Sidansvarig Publicerad: må 19 mar 2018.