Hafez Shurrab

Doktor, Teknikens ekonomi och organisation

Hafez Shurrab är doktor på avdelningen Supply and Operations Management inom produktions- och verksamhetsstyrning. Hafez studerar taktiska planeringsprocesser som driver projektbaserad tillverkning. Vanligtvis är projektbaserad tillverkning inrättad för att svara på efterfråga kännetecknas av hög kundanpassat behov som t.ex. de så kallade "engineering-to-order" (ETO)-marknaderna. Syftet med forskningen är att undersöka på vilket sätt taktisk planering bidrar till att balansera kundernas efterfrågan och utbudskapacitet i ett sådant ETO-kontext.
Konsekvensen av forskningen förväntas ge insikter om hur man anpassar och utvecklar taktiska planeringsprocesser och relaterade verktyg på ett mer integrerat sätt så att beslutsfattare på olika nivåer stöter på mindre antal osäkerheter kring resursbeläggning och högre flexibilitet till problemlösning. Detta kommer så småningom leda till bättre utnyttjande av resurser och effektivare satsningar.

Sidansvarig Publicerad: må 11 apr 2022.