Gunnar Skarnemark

Professor emeritus, Kemi och Kemiteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark är professor i kärnkemi vid Institutionen för Kemi och Biokemi. Hans forskning är inriktad mot vätskeextraktion och användning av denna teknik bl.a. för att studera kärnegenskaper hos kortlivade radioaktiva nuklider och kemiska egenskaper hos supertunga grundämnen. Han arbetar också med utveckling av extraktionsapparatur, radioanalytisk kemi, frågor relaterade till använt kärnbränsle samt radiofarmakakemi.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.