Gunnar Lanner

Universitetslektor/Konsult, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik , Väg och trafik

Gunnar Lannér är universitetslektor, konsult för Väg och trafikgruppen på avdelningen för geologi och geoteknik. Gunnar började arbeta 1970 på Chalmers och har inriktat sin forskning på vägutformning, trafiksäkerheten och miljökonsekvenser. Forskningen är användbar för trafikmyndigheter och konsulter och har som mål att förebygga och förhindra olyckor. Gunnar undervisar och är handledare i ett flertal kurser med inriktning vägar och gators planering, byggande, drift och underhåll och inom områdena trafikplanering och trafikteknik samt geografiska informations system (GIS) och geodetisk mätningsteknik.
​Geodesi LBT 131
Väg och trafikteknik LBT 071
Projektarbete anläggning LBT 243
Teknisk samhällsplanering VMT 043
Urban traffic planning BOM 040
GIS VVT 105
Road engineering VMT 060
Examensarbete byggingenjör LBT X30
Kandidatarbete BMT X01
Examensarbete master BOM X02

​Chalmers styrkeområden

Transport

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.