Birgit Grohe

Adjunkt, avdelningen för Data science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik.

Programansvarig för Applied Data Science, masterprogram vid Göteborgs universitet.
Exjobbskoordinator, Data- och informationsteknik.
Mina forskningsintressen är inom algoritmer och diskret optimering.

Algoritmer

Matematisk modellering och problemlösning

Handledning av examensarbeten

​Exjobbskoordinator för arbeten på masternivå

Sidansvarig Publicerad: on 19 feb 2020.