Birgit Grohe

Adjunkt, studierektor för avdelningen Data science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: ti 18 aug 2015. Ändrad: ti 15 jan 2019