Göran Lindahl

Docent/Avdelningschef Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Göran Lindahl är professor vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och verksam vid avdelningen för Byggnadsdesign på Chalmers. Han är även docent vid Tampere Universitet sedan 2011 samt gästprofessor vid Politecnico di Milano under 2021. Göran är aktiv inom såväl forskning som utbildning. Fokus är primärt på Projektledning och Facilities Management, inte sällan utifrån ett byggherreperspektiv. Ämnen relaterade till hans forskning är organisatoriska frågor, ledning och styrning, designprocesser, delaktighet och intressentfrågor. Ett speciellt fokus är på vårdbyggnad och vårdmiljöer och arbetsplatser samt frågor relaterade till användbarhet. Inom utbildning är frågor kring projektledning, facilties management, samhällsstyrning av byggprocessen i fokus.
Föreståndare för Center for Health Care Architecture, CVA och aktiv i Centrum för Management i Byggsektorn, CMB

Ansvarig för kurserna

ARK263 Healthcare studio

IBY015 Service Management for Construction and Facilities

 

Deltar också i ett stort antal kurser på kandidat- respektive masternivå vid Chalmers samt vid andra universitet. 

Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: to 29 dec 2022.