Glenn Johansson

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Glenn Johansson är doktorand vid avdelningen för Vatten Miljö Teknik.

Hans forskning handlar om rening av förorenat dagvatten med en remedieringsteknik som kallas regnbäddar. Det är en innovativ, naturbaserad bioretentionsfiltermetod. Syftet med projektet är att öka kunskapen kring hur man skapar en optimal regnbädd för rening av urbant dagvatten genom att jämföra filter så som biokol, torv och flygaska i kombination med utvalda växter och mykorrhiza. Resultaten är relevanta i en framtid med ökat tryck på våra dagvattensystem på grund av ökad befolkning, pågående urbanisering och förändrade vädermönster.
ACE090  - Sustainable Urban Water Engineering

Sidansvarig Publicerad: fr 10 dec 2021.