Kun Gao

Forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Väg och trafik

Kun Gao är en forskare vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Väg och trafik. Han forskar inom intelligent trafikövervakning för olyckshantering, testning och utvärdering av intelligenta och uppkopplade fordon, modellering av resvanor och förarbeteende-analyser. Kun Gao har arbetat med att etablera nya metoder för effektiv olyckshantering och transportsätt för att stödja utvecklingen av ett säkrare och mer hållbart transportsystem. Han har publicerat mer än 20 granskade vetenskapliga artiklar i publikationer som TR-part A/D/F och Transportation and Knowledge-based System. Hans forskning har blivit stöttat av Strkeområde Transport, CHAIR, och Vinnova.
​​

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jul 2022.