Kun Gao

Forskarassistent , Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Enhetschef för Väg och trafik

Kun Gao är biträdande professor i forskningsgruppen Urban Mobility Systems, avdelningen för geologi och geoteknik, institutionen för arkitektur och byggteknik. Hans forskning handlar om att främja hållbar rörlighet med fokus på elektrifiering, delad rörlighet och uppkopplad automation. Särskilt intresse finns för att skapa nya metoder och verktyg för systemplanering, optimering och utvärdering av nya transportsystem med hjälp av stora datamängder och maskininlärning. Det övergripande målet är att underlätta utvecklingen av ett säkrare, mer hållbart och rättvist transportsystem. Hans forskning inom ovanstående områden har fått stöd från Chalmers AoA Transport/Energy, Energimyndigheten, CHAIR och Innovationsmyndigheten Vinnova.
​​

Sidansvarig Publicerad: sö 29 jan 2023.