Fredrik Johansson

Forskarassistent på avdelningen för Data Science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: to 06 feb 2020.