Fredrik Nilsson

Vicerektor för campus och hållbar utveckling,
Professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Fredrik Nilsson är vicerektor för campus och hållbar utveckling vid Chalmers. Nilsson är arkitekt och professor i Arkitekturteori. Han var prefekt för Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 2018-2021 samt tidigare för Institutionen för Arkitektur 2013-2017. Han har även varit Chef för Forskning i praktiken vid Älvstranden Utveckling AB 2017-2018 och har en bakgrund som partner på White arkitekter, där han arbetade 2000-2017 och var utvecklingschef 2007-2014. Nilssons forskning är främst inriktad på utvecklingen inom nutida arkitektur, arkitekturteori, arkitekturmetodik och praktik, med ett speciellt intresse för arkitekturens kunskapsfrågor och interaktionen mellan teori, konceptuellt tänkande och designpraktik. Viktiga mål är att ge bidrag till stärkt samverkan och utbyte mellan forskning och arkitekturpraktik.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.