Frederik Hallbjörner

Tekniklektor

Frederik Hallbjörner är sjökapten och har en magisterexamen inom sjöfart och logistik. Han har en bakgrund från ombordbefattningar upp till befälhavare samt landbaserade arbeten inom fartygs befraktning, operation, nybyggnad och drift. Frederik ger lektioner i lasthantering inom torrlast för sjökaptener och fartygsoperatörer.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.