Frank Persson

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank är docent på avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Processteknik för avloppsvattenrening, på Chalmers.
Franks forskningsprojekt handlar om avskiljning av näringsämnen från avloppsvatten, för mer effektiva biologiska processkombinationer där resurser tas bättre tillvara. Frank arbetar med detta genom att kombinera molekylärbiologi, ekologi och processtyrning. I huvudsak arbetar Frank med anaerob ammonium oxidation (anammox) för kväverening, men han arbetar även med andra mikrobiella processer i avloppsvatten. Han har också arbetat med projekt som handlar om hur man kontrollerar önskade och oönskade mikrobiella biofilmer för dricksvattenproduktion och i marina miljöer.
​Wastewater Engineering (BOM095)
Drinking Water Engineering (BOM075)

​Chalmers styrkeområden:

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: fr 04 feb 2022.