Firooz Shahriari Mehr

Doktorand, avdelningen för Data Science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik.

Mina forskningsintressen ligger inom storskalig maskininlärning och optimering. För närvarande arbetar jag med ett projekt med titeln "Effektiv datarepresentation och maskininlärning över nätverk", som stöds av WASP-programmet.

Sidansvarig Publicerad: må 12 apr 2021.