Fia Christina Börjeson

Universitetslektor
Avdelningen för fackspråk och kommunikation
Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande

Jag är universitetslektor på institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, på avdelningen för fackspråk och kommunikation. Jag undervisar i fackspråkligt och akademiskt skrivande och handleder studenters skrivande i olika ämneskurser.

Med en bakgrund som facköversättare är jag intresserad av svenska språkets utveckling och dess ställning som vetenskapligt språk, och hur fackspråk utvecklas, struktureras och används. Jag är involverad i arbete med terminologi och språkrådgivning i olika sammanhang och har tillsammans med kollegor utvecklat Chalmers skrivguide för studenter.

Jag ingår i redaktionen för Chalmers ordlistor med akademiska termer och svarar på interna språkfrågor på adressen sprakfragor@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 08 feb 2021.