Ezgi Ceren Boz Noyan

Doktorand på avdelningen för Konstruktionsmaterial, institutionen för industri- och materialvetenskap.

Ezgi är doktorand inom forskargruppen polymera material och kompositer. Hennes forskningsarbete är främst fokuserat på att studera och förstå återvinning av plastförpackningsavfall.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2020.